Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης - ΠΑΧ της ARIP διέπει τις υπηρεσίες φιλοξενίας Ιστού Web Hosting. Η παραβίαση αυτής της ΠΑΧ μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή τερματισμό της υπηρεσίας σας. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εσάς και της ARIP σχετικά με την ερμηνεία αυτού της ΠΑΧ, η ερμηνεία της ARIP κατά την εύλογη εμπορική της κρίση, θα υπερισχύσει.

Ακολουθεί ολόκληρη η συμφωνία Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης - ΠΑΧ μεταξύ της ARIP και του κατόχου του προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού. Η ARIP παρέχει υπηρεσίες Web Hosting, Web Design and Script installation. Η ARIP έχει ορισμένες νομικές και ηθικές ευθύνες που συνίστανται στη χρήση των διακομιστών - Servers και του εξοπλισμού της που εμπλέκονται σε αυτές τις υπηρεσίες. Η γενική πολιτική της ARIP είναι να ενεργεί ως πάροχος παρουσίας στο Διαδίκτυο. Η ARIP διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει την πρόσβαση ενός πελάτη σε οποιαδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ARIP όταν αποφασίσουμε ότι ο λογαριασμός έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα.

Τι είναι η Κατάλληλη - Αποδεκτή χρήση

Οι υπηρεσίες Unlimited Web Hosting και Reseller Web Hosting της ARIP έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τις ανάγκες φιλοξενίας ιστοσελίδων μικρών, ανεξάρτητων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που λειτουργούν σε μία μόνο χώρα. Δεν ενδείκνυται η χρήση αυτών των υπηρεσιών μας για την υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων ή διεθνών επιχειρήσεων με συνεχή ζήτηση που επιβαρύνει αδικαιολόγητα τα συστήματά μας ή επηρεάζει αρνητικά τη χρήση από μικρές, ανεξάρτητες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που λειτουργούν.

Οι υπηρεσίες Unlimited Web Hosting και Reseller Web Hosting της ARIP είναι κοινόχρηστη υπηρεσία φιλοξενίας Ιστού, που σημαίνει ότι ένας αριθμός ιστοσελίδων πελατών και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αποθήκευσης φιλοξενούνται από τον ίδιο διακομιστή - server. Η ARIP χρησιμοποιεί ελέγχους κατάχρησης για να διασφαλίσει ότι η χρήση των υπηρεσιών μας δεν επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του συστήματός μας ή των τοποθεσιών άλλων πελατών. Δεν είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό κυρίως ως διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή για αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών αρχείων.

Για λογαριασμούς με αυξημένες απαιτήσεις η ARIP παρέχει υπηρεσίες όπως Business Cloud Web Hosting, VPS servers, Dedicated Servers και άλλα συστήματα.

Όρια χρήσης λογαριασμού Hosting Account

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες σας, σύμφωνα με όλους τους όρους στο έγγραφο Όροι Χρήσης ο ιστότοπός σας μπορεί να μεγαλώσει όσο χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες της μικρής επιχείρησής σας, αλλά για να εξασφαλίσουμε μια εξαιρετική εμπειρία για όλους, θα βάλουμε ορισμένους περιορισμούς σχετικά με το πόσο γρήγορα μπορείτε να αναπτυχθείτε . Η συντριπτική πλειονότητα των ιστότοπων των πελατών μας αναπτύσσεται με ρυθμούς σύμφωνα με τους κανόνες μας, αλλά οι έλεγχοι κατάχρησης ενδέχεται να προκαλέσουν μια σύντομη καθυστέρηση, ενώ αξιολογούμε εάν η επέκταση είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο σχέδιό σας.

Οι πελάτες της ARIP δεν μπορούν να ξεκινήσουν τα ακόλουθα (παρακάτω), εάν κάποιος πελάτης το κάνει, η ARIP μπορεί να τερματίσει τον λογαριασμό χωρίς επιστροφή χρημάτων. Ανάλογα με την κατάσταση, θα αποστέλλονται/δεν θα αποστέλλονται προειδοποιήσεις.
α) Χρήση το 25% ή περισσότερο των πόρων της CPU του συστήματος για περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα ή το 1% των πόρων της CPU των διακομιστών για περισσότερο από 5 λεπτά. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοια προβλήματα. Αυτά περιλαμβάνουν: σενάρια CGI, FTP, PHP, HTTP, κ.λ.π.
β) Χρήση κάθε είδους κατανεμημένου υπολογιστικού λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των SETI@home, Node Zero και Folding@home.
γ) Εκτέλεση διεργασιών με οποιονδήποτε τύπο διαδραστικών εφαρμογών συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο που απαιτούν πόρους διακομιστή. Οι υπηρεσίες που φιλοξενούνται εξ αποστάσεως επιτρέπονται πλήρως.
δ) Εκτέλεση με αυτόνομες, χωρίς επιτήρηση διεργασιών από την πλευρά του διακομιστή ανά πάσα στιγμή στον διακομιστή. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους δαίμονες.
ε) Εκτέλεση διεργασιών με οποιοδήποτε λογισμικό που συνδέεται με δίκτυο IRC (Internet Relay Chat).
στ) Εκτέλεση με οποιαδήποτε κοινή χρήση αρχείων, bit torrent ή άλλες υπηρεσίες δικτύου P2P, λογισμικό πελάτη ή διακομιστή.
ζ) Εκτέλεση διεργασιών με οποιουσδήποτε διακομιστές παιχνιδιών όπως counter-strike, half-life, battlefield 1492 κ.λπ.
η) Εκτέλεση διεργασιών χρονοεντολών - Cron jobs σε χρονικά όρια μικρότερα των 3 λεπτών.
θ) Εγκατάσταση στο ίδιο cPanel Account άλλα Domain ή Website που ανήκουν σε άλλο νομικό πρόσωπο ή εταιρία από αυτό το νομικό πρόσωπο ή εταιρία που έχει παραχωρηθεί και έχει χρεωθεί.

Χώρος στο δίσκο - Disk Space

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Unlimited Web Hosting και Reseller Web Hosting, σύμφωνα με όλους τους όρους στο έγγραφο Όροι Χρήσης ενώ δεν σας περιορίζουμε με όρια δε σημαίνει άπειρος χώρος δίσκου στη διάθεσή σας. Με τα σημερινά δεδομένα ένα Hosting Account χρησιμοποιεί το πολύ έως 3GB σε ποσοστό 99% των υπόλοιπων. Εμείς για λόγους διασφάλισης της ποιότητας στο hosting, έχουμε θέσει ένα μέγιστο όριο, το τριπλάσιο του μέσου όρου στα 10GB. Αν το ξεπεράστε για περισσότερο από 3 ημέρες θα λάβετε γραπτή ενημέρωση και θα επιδιώξουμε την κατάλληλη λύση - υπηρεσία για σας.

Εύρος ζώνης - Bandwidth

Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Unlimited Web Hosting και Reseller Web Hosting, σύμφωνα με όλους τους όρους στο έγγραφο Όροι Χρήσης ενώ δεν σας περιορίζουμε με όρια δε σημαίνει άπειρο Εύρος ζώνης - Bandwidth στη διάθεσή σας. Με τα σημερινά δεδομένα ένα Hosting Account χρησιμοποιεί το πολύ έως 10GB σε ποσοστό 99% των υπόλοιπων. Εμείς για λόγους διασφάλισης της ποιότητας στο hosting, έχουμε θέσει ένα μέγιστο όριο, το δεκαπλάσιο του μέσου όρου στα 100GB ανά μήνα. Αν το ξεπεράστε για περισσότερο από 2 μήνες θα λάβετε γραπτή ενημέρωση και θα επιδιώξουμε την κατάλληλη λύση - υπηρεσία για σας. Πάνω από αυτό το όριο είναι μια ισχυρή ένδειξη ή σχεδόν βέβαιο ότι η ιστοσελίδα δεν ταιριάζει και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το κοινόχρηστο hosting, αλλά πρέπει να μεταβεί σε Semi-Dedicated, VPS ή Dedicated server. Το Εύρος ζώνης - Bandwidth μηδενίζεται κάθε μήνα.

Αποθήκευση email - Email Storage

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Unlimited Web Hosting και Reseller Web Hosting, σύμφωνα με όλους τους όρους στο έγγραφο Όροι Χρήσης ενώ δεν σας περιορίζουμε με όρια δε σημαίνει άπειρος χώρος δίσκου για κάθε λογαριασμό e-mail στη διάθεσή σας. Με τα σημερινά δεδομένα ένα Hosting Account χρησιμοποιεί το πολύ έως 1GB σε ποσοστό 99% των υπόλοιπων. Εμείς για λόγους διασφάλισης της ποιότητας στο hosting, έχουμε θέσει ένα μέγιστο όριο, το πενταπλάσιο του μέσου όρου στα 5GB. Αν το ξεπεράστε για περισσότερο από 3 ημέρες θα λάβετε γραπτή ενημέρωση και θα επιδιώξουμε την κατάλληλη λύση - υπηρεσία για σας.

Απεριόριστος - Unlimited

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Unlimited Web Hosting και Reseller Web Hosting, σύμφωνα με όλους τους όρους στο έγγραφο Όροι Χρήσης ενώ δεν σας περιορίζουμε με όρια και διαθέτουν απεριόριστους λογαριασμούς email, domains, subdomains, λογαριασμούς FTP κλπ. το πλήθος τους εξαρτάται από τον χώρο στο δίσκο που έχει ο λογαριασμός σας. Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε όσα email, FTP, Subdomains κλπ. θέλετε, αρκεί να είναι εντός του ορίου χώρου στο δίσκο σας.

Προσβλητικό - Απαγορευμένο περιεχόμενο

Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε μέσω της υπηρεσίας της ARIP οποιοδήποτε περιεχόμενο που εύλογα πιστεύει η ARIP :
α) αποτελεί παιδική πορνογραφία.
β) αποτελεί πορνογραφία.
γ) είναι υπερβολικά βίαιο, υποκινεί τη βία, απειλεί τη βία ή περιέχει περιεχόμενο παρενόχλησης ή ρητορική μίσους.
δ) είναι άδικο ή παραπλανητικό σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των καταναλωτών οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των αλυσιδωτών επιστολών και των πυραμιδικών συστημάτων.
ε) είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου.
στ) δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία ενός ατόμου, δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή υγεία, θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή παρεμβαίνει σε μια έρευνα από τις αρχές επιβολής του νόμου.
ζ) αποκαλύπτει ακατάλληλα εμπορικά μυστικά ή άλλες εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες άλλου προσώπου.
η) προορίζεται να βοηθήσει άλλους να νικήσουν την τεχνική προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
θ) παραβιάζει σαφώς το εμπορικό ή υπηρεσιακό σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας άλλου προσώπου.
ι) προωθεί παράνομα ναρκωτικά, παραβιάζει τους νόμους ελέγχου των εξαγωγών, σχετίζεται με παράνομο τζόγο ή παράνομη διακίνηση όπλων.
ια) είναι κατά τα άλλα παράνομη ή ζητά συμπεριφορά που είναι παράνομη σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για εσάς ή για την ARIP.
ιβ) είναι κατά τα άλλα κακόβουλο, δόλιο ή μπορεί να οδηγήσει σε αντίποινα κατά της ARIP από προσβεβλημένους θεατές.

Η ARIP δεν δέχεται και δεν επιτρέπει υλικό όπως:
α) Proxy, Warez, Escrow, Επενδυτικά Προγράμματα Υψηλής Απόδοσης (HYIP), παράνομες τοποθεσίες τυχερών παιχνιδιών και Λαχείων.
β) Το περιεχόμενο που «δημοσιεύεται ή μεταδίδεται» μέσω της υπηρεσίας ARIP περιλαμβάνει περιεχόμενο Ιστού, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων, συνομιλία και κάθε άλλο είδος ανάρτησης ή μετάδοσης που βασίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Διαδικτύου παρέχεται από την ARIP.
* Η ARIP μπορεί να τερματίσει την υπηρεσία για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους και είναι στη διακριτική ευχέρεια της ARIP να εκδώσει επιστροφή χρημάτων.

Ασφάλεια - Security

Πρέπει να λάβετε εύλογα μέτρα ασφαλείας. Πρέπει να προστατεύσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης σας και θα πρέπει να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σας περιοδικά.

Μαζικά εμπορικά email - Bulk Comercial Email

Μαζικά εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λίστες αλληλογραφίας και ανακλαστήρες email επιτρέπονται στους διακομιστές της ARIP ωστόσο επιτρέπουμε έως 150 email ανά ώρα ανά λογαριασμό. Για τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον λογαριασμό σας σε σε υπηρεσία Hosting Account της ARIP πρέπει να τηρείτε τους κανόνες:

α) Οι σκοπούμενοι παραλήπτες σας έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για λήψη e-mail μέσω ορισμένων θετικών μέσων, όπως μια διαδικασία συμμετοχής.
β) Οι διαδικασίες σας για την πρόσκληση συγκατάθεσης περιλαμβάνουν εύλογα μέσα για να διασφαλιστεί ότι το άτομο που δίνει τη συγκατάθεσή είναι ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την οποία έχει δοθεί η συγκατάθεση.
γ) Δεν μπορείτε να αποκρύψετε την πηγή του e-mail σας με κανέναν τρόπο.
δ) Συμμορφώνεστε με τον νόμο CAN SPAM και την άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Αυτές οι πολιτικές ισχύουν για μηνύματα που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σας στην ARIP ή για μηνύματα που αποστέλλονται από οποιοδήποτε δίκτυο από εσάς ή οποιοδήποτε άτομο για λογαριασμό σας που παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα τον παραλήπτη σε έναν ιστότοπο που φιλοξενείται μέσω της υπηρεσίας σας στην ARIP. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτων που δεν εφαρμόζει παρόμοιες διαδικασίες για όλους τους πελάτες της.

Ανεπιθύμητο E-Mail - Unsolicited E-Mail

Δεν μπορείτε να στείλετε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μαζικά είτε μεμονωμένα, σε οποιοδήποτε άτομο που έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να το λάβει. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες οποιουδήποτε άλλου δικτύου στο οποίο έχετε πρόσβαση ή συμμετέχετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ARIP.

Υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα - Copyright

Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να αντιγράψετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε μουσική, λογισμικό, τέχνη ή άλλο έργο που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων εκτός εάν:
α) έχετε εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για το έργο να αντιγράψετε το έργο στο με αυτόν τον τρόπο.
β) επιτρέπεται διαφορετικά από την καθιερωμένη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων να αντιγράψετε το έργο με αυτόν τον τρόπο.

Η ARIP θα τερματίσει την υπηρεσία των κατ' επανάληψη παραβατών πνευματικών δικαιωμάτων.

Άλλα

Πρέπει να έχετε έγκυρες και τρέχουσες πληροφορίες στο αρχείο με τον καταχωρητή ονομάτων τομέα σας για οποιονδήποτε τομέα - domain που φιλοξενείται στο δίκτυο ARIP.

Αποποίηση ευθυνών

Η ARIP δεν έχει καμία υποχρέωση, και δεν αναλαμβάνει με αυτήν την ΠΑΧ καθήκον, να παρακολουθεί ή να αστυνομεύει τις δραστηριότητες των πελατών μας και αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε κακή χρήση του δικτύου ARIP.

Κατάχρηση Διαδικτύου - Internet Abuse

Δεν επιτρέπεται να εμπλακείτε σε παράνομη, καταχρηστική ή ανεύθυνη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων:

α) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση δεδομένων, συστημάτων ή δικτύων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσπάθειας διερεύνησης, σάρωσης ή δοκιμής της ευπάθειας ενός συστήματος ή δικτύου ή παραβίασης μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στην ARIP και τους πελάτες της) χωρίς ρητή εξουσιοδότηση του κατόχου του συστήματος ή του δικτύου.
β) Παρακολούθηση δεδομένων ή κίνησης σε οποιοδήποτε δίκτυο ή σύστημα χωρίς την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του συστήματος ή του δικτύου.
γ) Παρεμβολή στην υπηρεσία οποιουδήποτε χρήστη, οικοδεσπότη ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βομβαρδισμών αλληλογραφίας, πλημμύρας, σκόπιμων προσπαθειών υπερφόρτωσης συστήματος και επιθέσεων μετάδοσης.
δ) Χρήση λογαριασμού Διαδικτύου ή υπολογιστή χωρίς την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της σάρωσης στο Διαδίκτυο (εξαπάτηση άλλων ατόμων ώστε να αποδεσμεύσουν τους κωδικούς πρόσβασης τους), της ληστείας κωδικού πρόσβασης, της σάρωσης οπών ασφαλείας και της σάρωσης θυρών.
ε) Σφυρηλάτηση οποιασδήποτε κεφαλίδας πακέτου TCP-IP ή οποιουδήποτε τμήματος των πληροφοριών της κεφαλίδας σε ένα e-mail ή μια ανάρτηση ομάδας συζήτησης. ή
στ) Οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι πιθανό να οδηγήσει σε αντίποινα κατά του δικτύου ARIP.
ζ) Χρήση του δικτύου της ARIP με τρόπο που παρεμποδίζει αδικαιολόγητα τη χρήση του δικτύου από άλλους πελάτες της ARIP.

Ομάδα συζητήσεων, Φόρουμ συνομιλίας, Άλλα δίκτυα

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις συμβάσεις για αναρτήσεις σε οποιονδήποτε πίνακα ανακοινώσεων, ομάδα συνομιλιών ή άλλο φόρουμ στο οποίο συμμετέχετε, όπως ομάδες IRC και USENET, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων τους για περιεχόμενο και εμπορικές αναρτήσεις. Αυτές οι ομάδες συνήθως απαγορεύουν τη δημοσίευση εμπορικών μηνυμάτων εκτός θέματος ή μαζικές αναρτήσεις σε πολλά φόρουμ.